14
wrz.

Murator 06/1999

„Rozłożysty”
str. 54

Artykuł