Dom jednorodzinny

Koncepcja przebudowy i artykuł dla „Muratora”
2005 r.